ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

จ่ายเพียง หลักพัน
แต่ได้รับความคุ้มครองสุดคุ้ม

 

ความคุ้มค่าที่ประกันที่มอบให้

มีเงินชดเชยให้ระหว่างรักษาตัว
มากถึงหลักแสน


อุ่นใจ รายได้ไม่หายไป

 


พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกรณี
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

เลือกรูปแบบประกันอุบัติเหตุที่ต้องการ
โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าอายุระหว่าง 21-59 ปี

 

แผนที่ 1

วงเงินค่ารักษาตัว ครั้งละ
     10,000บาท

รับเงินชดเชยรายวัน วันละ
      1,000บาท

    จ่ายเพียง  3,410  บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 2

วงเงินค่ารักษาตัว ครั้งละ
     20,000บาท

รับเงินชดเชยรายวัน วันละ
      2,000บาท
                           
    จ่ายเพียง 6,550 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 3

วงเงินค่ารักษาตัว ครั้งละ
     40,000บาท

รับเงินชดเชยรายวัน วันละ
      4,000บาท

   จ่ายเพียง 11,390 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

*เงินชดเชยจะได้รับ ในกรณีขณะนอนโรงพยาบาล

 

ตัวอย่างราคาเป็นของ เพศชาย อายุ 30 ปี

เงินชดเชยที่ให้ ยังไม่ถูกใจใช่ไหม ?

อยากได้ราคาที่ถูกใจ คลิ๊ก !

ข้อควรทราบ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองทันทีหลังกรมธรรม์มีผลบังคับ

ไม่คุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันปฎิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

ไม่คุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุขณะผู้เอาประกันปฎิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม หรือขณะที่ผู้เอาประกันก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากผู้เอาประกันอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา
(ตรวจพบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)
ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้

กรณีไม่คุ้มครองอุบัติเหตุ

ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุอันเกิดจากสงคราม การรุกราน การกบฎ สงครามกลางเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การก่อการร้าย

ค่าชดเชยรายได้จะคุ้มครองเมื่อ 30 วันหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ

ค่าชดเชยรายได้จะคุ้มครองเมื่อ 30 วันหลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ และ กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ จะคุ้มครองเมื่อ 120 วันหลังจากกรมธรรม์อนุมัติ

ค่าชดเชยรายได้ไม่คุ้มครองกรณีนอนรพ.ด้วยโรคเรื้อรัง

ค่าชดเชยรายได้ไม่คุ้มครองกรณีนอนรพ.ด้วยโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาหายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองของกรมธรรม์ การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

ค่าชดเชยรายได้ไม่คุ้มครองกรณีนอนรักษา ด้วยสาเหตุการทำร้ายร่างกายตนเอง

ค่าชดเชยรายได้ไม่คุ้มครองกรณีนอนรักษา ด้วยสาเหตุการทำร้ายร่างกายตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ  ไม่ว่าอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม  รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันกินดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว