แพ็กเกจเงินมรดก

 

เริ่มเพียงเดือนละ หลักร้อย
ลูกหลานรับมรดก หลักแสน  หลักล้าน

 

ความคุ้มค่าที่แพ็กเกจเงินมรดกมอบให้หมดกังวลเมื่อ
เกิดเหตุไม่คาดฝัน


ลูกหลานมีเงินใช้หลายล้านเป็นหลักประกัน
ของครอบครัว

เลือกรูปแบบเงินมรดกที่คุณต้องการ ไว้ให้ครอบครัว

 

แผนที่ 1

เงินมรดก
500,000บาท

จ่ายเพียง 7,440 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 2

เงินมรดก
1,000,000บาท

จ่ายเพียง 12,380 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 3

เงินมรดก
2,000,000บาท

จ่ายเพียง 24,760 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 4

เงินมรดก
3,000,000บาท

จ่ายเพียง 37,140 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 5

เงินมรดก
5,000,000บาท

จ่ายเพียง 61,900 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 6

เงินมรดก
10,000,000บาท

จ่ายเพียง 123,800 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

ตัวอย่างราคาเป็นของ เพศหญิง อายุ 30 ปี

เงินมรดกที่ให้ ยังไม่ถูกใจใช่ไหม ?

อยากได้ราคาที่ถูกใจ คลิ๊ก !

ข้อควรทราบ

กรณีผู้เอาประกันชำระเบี้ยน้อยกว่า 10 ปี

กรณีผู้เอาประกันชำระเบี้ยน้อยกว่า 10 ปี กรมสรรพากรเรียกคืนภาษีที่ใช้ลดหย่อนย้อนหลัง

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร หรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายภายใน 1 ปี

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว