แพ็คเกจประกัน เจอ จ่าย จบ(โรคร้ายแรง)

 

ค่าเบี้ยถูก 

คุ้มครอง 108 โรคร้าย จ่ายทุกระยะ !

 

ความคุ้มค่าที่ประกันอุบัติเหตุมอบให้เคลมครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ยังได้รับความคุ้มครองต่อ โดยไม่ต้องชำระเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมอีก

เลือกรูปแบบประกัน เจอ จ่าย จบ ที่ต้องการ
* มีผลคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี ของผู้ทำประกัน

 

แผนที่ 1

ตรวจพบโรคร้าย

รับเลย 500,000บาท

จ่ายเพียง 4,231 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 2

ตรวจพบโรคร้าย

รับเลย 1,000,000บาท

จ่ายเพียง 6,974 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 3

ตรวจพบโรคร้าย

รับเลย 1,500,000บาท

จ่ายเพียง 10,461 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 4

ตรวจพบโรคร้าย

รับเลย 2,000,000บาท

จ่ายเพียง 13,948 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 5

ตรวจพบโรคร้าย

รับเลย 3,000,000บาท

จ่ายเพียง 20,220 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 6

ตรวจพบโรคร้าย

รับเลย 5,000,000บาท

จ่ายเพียง 30,870 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

ตัวอย่างราคาเป็นของ เพศหญิง อายุ 30 ปี

ความคุ้มครองที่ให้ ยังไม่ถูกใจใช่ไหม ?

อยากได้ราคาที่ถูกใจ คลิ๊ก !

ข้อควรทราบ

ประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองเมื่อ

ประกันโรคร้ายแรงจะคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันเจ็บป่วย 90 วันหลังกรมธรรม์มีผลบังคับ

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครหรือถูกผู้รับผลประโยชน์

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว