ซื้อประกัน ~ จ่ายเงิน ~ รับกรมธรรม์ ~ ง่ายๆ ไม่ยาก ทำตามนี้ค่ะ