เเพ็กเกจเงินออม

 

 

เริ่มเพียงเดือนละ 200 บาท

ก็ได้เงินออม หลักแสน ถึง หลักล้าน

 

 

แพ็กเกจเงินออมให้อะไรคุณบ้าง

 

ค่าเบี้ยเริ่มต้น
เพียงวันละ 7 บาท

 

รับเงินเกษียณ มากกว่า
1,200,000 บาท

 

ครบสัญญา รับเงินคืน

อายุครบ 60 ปี รับเงินก้อนโตทันที 

 

แผนที่ 1

รับเงินก้อนโต
100,000บาท

จ่ายเพียง 3,540 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 2

รับเงินก้อนโต
300,000บาท

จ่ายเพียง 8,370 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 3

รับเงินก้อนโต
700,000บาท

จ่ายเพียง 19,530 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

 

แผนที่ 4

รับเงินก้อนโต
1,200,000บาท

จ่ายเพียง 27,900 บาท/ปี

ซื้อผ่าน LINE

ตัวอย่างราคาเป็นของ เพศหญิง อายุ 30 ปี

เงินก้อนที่ให้ ยังไม่ถูกใจใช่ไหม ?

อยากได้ราคาที่ถูกใจ คลิ๊ก !

ข้อควรทราบ

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง

กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ บริษัทฯจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตด้วยสาเหตุดังกล่าว